Tuotantoon tehokkuutta Digital Twinillä

PGplantin kokoaman ja näyttämän tiedon avulla saadaan tuotantoprosessiin lisää tehokkuutta, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä. Myös investointipäätökset voidaan tehdä oikea-aikaisesti ja tarkasti.

Ensimmäinen askel parempaan tuottavuuteen on sen reaaliaikainen seuraaminen. Kokemuksiemme mukaan todellisten käyttöasteiden ja prosessien avaintunnuslukujen seuranta on aina johtanut kokonaistuottavuuden paranemiseen. Auditointeja ja laadunhallintaa varten samassa oman tuotantotolaitoksesi 3d-mallissa näet reaaliaikaisesti solukohtaiset ympäristöolosuhteet ja muut laatuun ja turvallisuuteen liittyvät tiedot, joita ei enää tarvitse haalia eri lähteistä esille.

PGplant on työkalu, joka helpottaa tuotantolaitoksen hallintaa ja valvontaa sekä ylläpito- ja huoltotoimintoja. Visuaaliseen käyttöliittymään luodaan 3D-malli tehtaasta ja tehdasympäristöstä. Niin tehdas, eri prosessit kuin koneetkin voidaan mallintaa PGplantin 3D-käyttöliittymään.

PGplant yhdistää ja visualisoi tietoa sen oikeassa käyttöympäristössä. Digital Twin:iksikin kutsuttu ratkaisu tuo fyysisen laitteen, prosessin tai kokonaisen tehtaan kaksoiskappaleen virtuaalisovellukseen. Lisäksi sovelluksessa on relevanttia dataa useista eri taustajärjestelmistä.

Entäpä jos tietäisit mitä tuotannossa oikeasti tapahtuu?

PGplant MW on teollisuuden prosessien ja operaatioiden hallinnan työkalu, jonka avulla voit helposti valvoa teollisuuslaitoksen toimintaa. PGplant MW on mutkaton ja edullinen tapa päästä seuraamaan tuotannon tehokkuutta reaaliajassa. Tuotannosta kerätty data tulee jatkossa olemaan myös teollisten yritysten tuotantoketjun olennaisin raaka-aine. Mitä tarkemmin pystyt keräämään tietoa ja seuraamaan tuotantoa, sitä parempia ja kannattavampia päätöksiä voit tehdä.

Kokemuksiemme mukaan todellisten käyttöasteiden seuranta on aina johtanut vähintään 20% kokonaistuottavuuden paranemiseen

PGplant muuttaa fyysisen tehdasalueen virtuaaliseksi 3D-malliksi, jossa voit vapaasti liikkua ja tutkia prosesseja, koneita, dokumentteja ja monia muita prosessien toimintaan liittyviä kohteita. PGplant on yksi Digital Twin –ajatuksen pioneerisovelluksia lisäksi se on yksi ensimmäisistä kaupallisesti DigitalTwin –ajatukseen perustuvista IoT-palveluista.

PGplant MW mahdollistaa teollisten prosessien ja laitteiden visuaalisen valvonnan ja hallinnoinnin, mistä hyötyvät niin tehtaan työntekijät kuin johtoporraskin. PGplant MW:ssa kaikki tiedot pysyvät ajan tasalla ja helposti saatavilla 24/7, ajasta ja paikasta riippumatta.

"Halusimme riittävän yksinkertaisesti räätälöitävän ja tarpeisiimme sopivan järjestelmän. Process Genius täytti vaatimuksemme parhaiten. Kehitys on ollut vuorovaikutteista ja sujunut hyvin."

– Paavo Linna, toimitusjohtaja, Premetec Oy

Lyhyesti

  • Helppo ja kannattava hankinta
  • Perustamiskustannus 7900€ + 900€/seurattava kone. Ylläpito 375€/kk. Asennus toteuman mukaan.
  • Toimitusaika 6-8 viikkoa
  • Asennustyöt eivät pysäytä tuotantoa
  • Reaaliaikainen tuotannon näkymä
  • Avoin rajapinta laajentaa järjestelmää yleisimmillä sovelluksilla
  • Maaliskuusta 2020 alkaen mahdollisuutena myös 60 kuukauden leasingsopimus ilman alkuinvestointia!

 

Horizon2020