Hyödynnä pidemmältä aikaväliltä kerättyä dataa onnistuneen päätöksenteon tukena. Kaikki tarvittava tieto Digital Twin -sovelluksessa.​

Tuotantodatan tarkastelu: ​

X  Valitse tarvittava tuotantodata raportteihin. Tuotannon tehokkuus ja olosuhteet kätevästi saatavilla halutulta ajanjaksolta. ​

Dokumenttien hallinta:​

X  Hallitse kätevästi laatudokumentit, turvallisuusohjeet, hätäohjeet, sekä koneisiin, tuotantoon ja ympäristöön liittyvät dokumentit. 

 

Esimerkki raporttinäkymästä.

Tuotantodata ja dokumentit halutulta ajanjaksolta