Tehokkaan turvallisuusjohtamisen lähtökohtana on tavoitteellisuus ja järjestelmällisyys. Turvallisuuden pääpainopisteenä on kaikkien onnettomuuksien vähentäminen. Kaikki vahingot voidaan estää – jälkikäteen arvioituna ei ole vahinkoa, jota ei olisi voitu estää. ​

Tärkeimpänä asiana on tunnistaa ja korjata mahdolliset riskitekijät ennen kuin onnettomuuksia tai vikaantumisia tapahtuu ja tuotanto joudutaan pysäyttämään. Digital Twin -sovelluksen avulla mahdollistat turvalliset, varmat ja vaatimusten mukaiset toimintaolosuhteet. Tuet myös kokonaisvaltaista HSEQ-suunnittelua.

 

Digital Twin -sovelluksen avulla:​

X  Varmistat, että ennakoiva kunnossapito ja seuranta ovat ajan tasalla ja huollot on todella tehty.​

X  Estät odottamattomat laitteiden vikaantumiset ​

X  Havainnollistat visuaalisen näkymän avulla ajantasainen turvallisuussuunnitelman.​

X  Perehdytät kattavasti. 

X  Estät erilaisten häiriöiden syntymisen ja toimit oikea-aikaisesti

 

Kuvassa Digital Twin -sovelluksen esimerkkinäkymä turvallisuusnäkymästä.

Luo turvalliset toimintaolosuhteet