Digital Twin -sovelluksen avulla kohtaat yrityksesi sisäiset laatuvaatimukset ja optimoit toimintaolosuhteet.​

 

​Seuraa digitaalisen keskusnäkymän avulla erilaisia laatukriteerejä​:

X  Pakkausten paino ja tuotteen tasalaatuisuus ovat kätevästi visuaalisesti seurattavissa, ja poikkeamiin voidaan reagoida nopeammin. 

X  Hygieniamääräysten noudattaminen helpottuu. 

 

Valvo tuotteiden laatua ja ole perillä ajantasaisista olosuhdetiedoista

 

​Tarkastele tuotannossa vallinneita olosuhteita​:

X  Olosuhdetiedot, erityisesti lämpötila:
       - kylmäketjun säilyminen
       - valmistuslämpötilat -> tuoteturvallisuus + tuotteen laadunvalvonta + hävikin vähentäminen​

X  Lämpötila- ja kosteustietoihin voit palata myös jälkikäteenmahdollisessa tuotevirhetilanteessa ​

 

Asiakkaalta: Jo muutaman asteen lämpötilamuutos voi vaikuttaa tuotantoon! ​Seuraamme tuotannon olosuhteita Digital Twin -sovelluksen visuaalisesta näkymästä, johon yhdistetään olemassa olevaa informaatiota laitteistamme ja järjestelmistämme. Hyödynsimme myös mahdollisuuden lisäsensorointiin. 

 

Olosuhteet