Visualisoimme olemassa olevan datan perusteella tuotantosi, jolloin saat tehtyä tarvittavat muutokset kohti kannattavampaa tuotantoa ja tehokkaampaa johtamista. Hahmotat prosessit, niissä olevat pullonkaulat ja järjestelet tuotantosi tarvittavin osin uudelleen.

Mittaamme koneiden tuottavan ajan sekä kuinka paljon koneen todellisesta kapasiteetista on käytössä.  OEE (Overall Equipment Effectiveness), konekohtainen käyttöaste- sekä käyttöaikaseuranta soveltuu laaja-alaisesti erilaisiin koneisiin.

Digital Twin –ratkaisu sopii hyvin tukemaan Lean-ajatteluasi. Sen avulla onnistut myös hävikin minimoimisessa - kaikki mahdollinen tuotannossa voidaan hyödyntää ja asiakkaalle saadaan tuotettua lisäarvoa.

 

Hahmota tuotantolaitoksesi nykytila ja kokonaiskapasiteetti

X  Koneiden tuottava aika ja kapasiteetti on mitattuna ja   analysoituna reaaliaikaisessa näkymässä.

X  Tiedä tuotantosi tarkalleen: mitä, kuinka paljon ja milloin on   tuotettu

 

Tee tarvittavat muutokset kohti entistä kannattavampaa tuotantoa Digital Twin -sovelluksen avulla.

X  Löydä nopeasti ongelmakohdat ja minimoi hävikki

X  Järjestele tuotantosi tarvittavin osin virtuaalimallissa uudelleen

X  Seuraa läpimenoaikoja

 

Ennakoi toimituskyky ja resurssitarpeet pidemmällä aikavälillä

X  Seuraa kätevästi reaaliaikaisessa näkymässä KPI-, työjono- ja   työohjausnäkymää 

X  Tehosta tiedon avulla toimintoja.  Hyödynnä tuotannon  kapasiteetti optimaalisesti.

 

Näiden toimenpiteiden seurauksena tuotanto tehostuu.

Asiakkaalta: ”Kaikki olennainen tieto on yhdessä Digital Twin  -näkymässä niin johdolle ja tuotannolle. Näemme yhdellä silmäyksellä tuotannon kokonaiskuvan, mikä on seuraava työ ja missä raaka-aineet ovat.”

 

Vie tuotannon tehokkuus uudelle tasolle