Seuraa hävikkiä ja energiankulutusta, luo turvalliset toimintaolosuhteet.

3D Digital Twin -sovelluksen avulla visualisoit ja tuot siten näkyväksi erilaisia vastuullisuuteen liittyviä mittareita. Hyödynnät tietoja kätevästi esimerkiksi auditoinneissa.

Reaaliaikaisen tilannekuvan avulla voit luoda entistä turvallisemmat toimintaolosuhteet. Tarvittaessa voit yhdistää myös kunnossapidon järjestelmän tiedot sovellukseen.

Seuraa ja visualisoi esimerkiksi seuraavia kohteita

Materiaalitehokkuus –> hyödynnä hävikkilaskuria: hyväksytyt vs. hylätyt + syyt; pakkausmateriaalin kulutus

Energiatehokkuus –> energiankulutus kohteittain ja eri seurantajaksoilla

Vedenkäytön tehokkuus –> vedenkulutus, jäteveden määrä

Sovelluksen avulla voit muodostaa kokonaisvaltaisen turvallisuuden tilannekuvan

Turvallisuushälytykset –> Saatavilla välitön tieto hälytyksestä – missä kohtaa ja mistä syystä hälytys on aiheutunut.

Esimerkkitilanteita hälytyksistä:

Kuittaukset:

Työturvallisuusohjeet:


Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota meihin yhteyttä