Ennakoivan kunnossapidon ja ajantasaisen huollon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta. Tämä voi synnyttää suuriakin säästöjä korjaavassa kunnossapidossa.

Digital Twin -sovellukseemme voidaan yhdistää olemassa olevien järjestelmien ylläpitoa. Käytössä voi olla yksi laaja-, tai monien eri laitetoimittajien järjestelmiä. ​

 

X  Selvitä miksi ja miten usein tietty tuotannon osa on häiriössä​

X  Saavuta säästöjä korjaavassa kunnossapidossa

X  Varmistu digitaalisen keskusnäkymän avulla, että huollot on todella tehty.​

X  Reagoi oikea-aikaisesti Ilmoituksiin ja työpyyntöihin ​

Digital Twin -sovelluksemme avulla varmistat vaatimusten mukaiset ja varmat toimintaolosuhteet.

 

Vältä suunnittelemattomat tuotannonpysäytykset