Tuotannonohjaustaulun avulla toimivampi työympäristö

Työnohjaustaulun avulla yhdellä silmäyksellä reaaliaikainen kuva tuotannosta.

Premetecin toimitusjohtaja Paavo Linna saa Genius Core -sovelluksesta yhdellä silmäyksellä reaaliaikaisen kuvan tuotannosta..

Yhteinen näkymä tuotannolle, myynnille ja tuotannon suunnittelulle.

Outokummun Yrittäjien puolesta vuoden yritykseksikin palkittu Premetec porskuttaa vahvasti poikkeusoloista huolimatta. Yritys on ollut toiminnassaan uudenlaisten vaatimusten edessä, ja niitä on ratkottu yhteistyössä Process Genius Oy:n kanssa.

"Asiakkaita kiinnostaa entistä enemmän materiaalien alkuperä ja niiden jäljitettävyys”, Premetecin toimitusjohtaja Paavo Linna kertoo. Yritys tarjoaakin asiakkailleen tietoa, jota he tarvitsevat osana globaalia digitaalista toimitusketjua. Process Genius Oy:n tarjoama Digital Twin -sovellus on mahdollistanut Premetecin toimintaan läpinäkyvyyden. Genius Coren™ avulla käytettyjen materiaalien alkuperä on ollut jäljitettävissä.  

Asiakkaat haluavat varmistua siitä, että käyttämämme materiaalit ovat vastuullisesti tuotettuja, ja että niiden valmistuksessa ei käytetä haitallisia aineita tai lapsityövoimaa. Käytännössä materiaalien alkuperän jäljille pääsy tapahtuu Genius Core™ -sovelluksen avulla, johon materiaalit päivitetään. Materiaalitietojen lisäksi tuotantolaitoksen tilannekuva on kokonaisuudessa selvillä 24/7 yhdestä näkymästä ja tiedetään mitä tapahtuu ja miksi.

 

Pystyttävä osoittamaan jäljitettävyys ja vastuullisesti tuotetut materiaalit

 

Premetec valmistaa prosessi- ja valmistavan teollisuuden tarpeisiin metalli- ja muoviosia, osakokonaisuuksia sekä Toolman by Premetec -massatuotannon työkaluja. Linnan mukaan Premetec ”jatkaa siitä, mihin muut lopettavat”. Tavoitteena on palvella asiakkaita nopeasti, varmasti ja tuottavasti – myös haastavien materiaalien kanssa. Tarvittaessa asiakasyritystä tuetaan myös tuotteiden suunnittelussa ja niiden valmistettavuuden kehittämisessä.

Linna on tyytyväinen, että he ovat lähteneet mittaamaan ja digitalisoimaan tuotantoaan ensimmäisten joukossa, ja saavuttaneet näin kilpailuetua. Premetec hyödyntää Genius Corea myös toimitusvarmuuden tuotannon kuormituksen seurannassa.

Halusimme visuaalisen tuotannonohjauksen, jossa muutokset ovat yksinkertaisia ja helppoja raskaiden ERP-ratkaisujen sijaan. Tavoitteena oli myös saada tieto siirtymään helposti ja kaikkien näkyville. 

 

Reaaliaikaista tietoa tuotannosta yhdellä silmäyksellä

 

Premetecillä panostetaan jatkuvasti työympäristön toimivuuteen. Keskeisessä asemassa tuotannon sujuvuudessa on visuaalinen työnohjaustaulu, josta voi yhdellä silmäyksellä päätellä tärkeitä asioita. Tuotantopäällikkö Jorma Martikaisen mukaan työnohjaustaulu helpottaa toiminnanohjausta:

On tärkeää, että työnohjaustaulu on niin selkeä, ettei tarvitse kyseenalaistaa mitään. Jokainen epäselvyys aiheuttaa liikehdintää ja lisää tapaturmariskejä.

 

Yhteinen näkymä tuotannolle, myynnille ja tuotannon suunnittelulle.

 

Kaikki olennainen tieto on yhdessä näkymässä niin tuotannolle, myynnille kuin tuotannon suunnittelulle. Genius Coren näkymästä nähdään, millainen kuorma on tuotannossa menossa, mikä on seuraava työ ja missä raaka-aineet ovat. Sovelluksen kautta henkilökunta voi ottaa yhteyttä, jos on ongelmia. Linna arvioikin, että useat yritykset hyötyisivät niin yhden näkymän työnohjaustaulusta, kuin Digital Twinistä ylipäätään. Sen avulla voidaan välttää suunnittelemattomat tuotannon pysäytykset ja tehostaa tuotantoa.

Process Genius kehittää alustaansa jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Kun kysytään Linnalta millaisia lisäominaisuuksia hän seuraavaksi kaipaisi, hän mainitsee rajapinnan asiakkaalle. ”Asiakkaat voisivat seurata omaa tilaustaan ja tämä lisäisi läpinäkyvyyttä entisestään”, hän toteaa.