The total capacity, maintenance situation and utilization rate of your production facility visualized!

Valmistava teollisuus

Tehdas taskussasi – näe reaaliaikainen tilannekuva

Johdat laadukkaammin, tuotat tehokkaammin, nukut paremmin.

Koneiden käyttöasteiden mittaaminen ja ajantasaisiin 24/7 olosuhdetietoihin tarttuminen mahdollistaa tuotannon tehostamisen ja kustannussäästöt. Genius Core™ -alustamme tuo kaiken valitun tiedon jo olemassa olevista järjestelmistä ja laitteista, visualisoiden sen helposti ymmärrettäväksi yhden ruudun monikerroksiseen 3D-tehdasnäkymään.

Tuotantoa saadaan tehostettua alustan avulla entisestään. Yhdellä silmäyksellä voidaan nähdä, mitä koneilla tuotetaan parhaillaan. Käyttöasteen lisäksi voidaan tarkastella maksimikapasiteettia, ja kuinka paljon siitä on käytössä.

Reaaliaikaisen tiedon avulla toiminta on ennakoidumpaa ja poikkeamiin esimerkiksi olosuhdetiedoissa voidaan tarttua heti. Olosuhteita voidaan tarkastella myös jälkikäteen.

Kuinka saavuttaa ylivoimaista kilpailuetua valmistavassa teollisuudessa?

Vähennä hukkaa jopa 30%

Ole osa kehitystä – vähennä hukkamateriaalin määrää ja paranna tuotannon tehokkuutta

Tuottavuus lisääntynyt jopa 30 %

Saavuta mullistavia tuloksia tuottavuudessa ja tehokkuudessa – hukkatunneissa merkittävät vähennykset

Tuet kokonaisvaltaista HSEQ –suunnittelua ja digitaalisen keskusnäkymän avulla varmistat, että ennakoiva kunnossapito ja seuranta ovat ajan tasalla ja että huollot on todella tehty.

Käyttöönotto ei edellytä tuotannon seurantajärjestelmän uudistamista tai muita uusia järjestelmähankintoja. Tehosta tuotantoa ja vähennä hukkaa.

Matti Ilvonen

Tärkeimmät ominaisuudet

01 Visualisoi tuotannosta kerättävä data

3D Digital Twin -alustamme on fyysisen reaalimaailman identtinen kopio, joka kerää ja visualisoi tuotannosta kerättävää dataa. Informaatio saadaan joko olemassa olevista laitteista ja järjestelmistä. Tieto voi olla myös manuaalisesti kerättyä.

02 Tehosta tuotantoa entisestään

Visualisoimme olemassa olevan informaation perusteella tuotantosi, jolloin saat tehtyä tarvittavat muutokset kohti kannattavampaa tuotantoa ja tehokkaampaa johtamista. Hahmotat prosessit, niissä olevat pullonkaulat ja järjestelet tuotantosi tarvittavin osin uudelleen.

03 Saavuta mullistavia tuloksia tuottavuudessa ja tehokkuudessa

3D Digital Twin -alustamme on fyysisestä tehtaasta tehty tarkka kolmiulotteinen digitaalinen kopio ja mallinnus, jolla tehtaan reaaliaikaisia toimintoja ja prosesseja voidaan tarkastella selaimelta tai mobiililaitteelta.

04 Reagoi poikkeamiin nopeasti

Vähennä tuotantoputken katkoksia ja saavuta kustannussäästöjä. Yhdistä tarvittaessa myös kunnossapidon järjestelmän tiedot alustaan.

05 Paras mahdollinen turvallisuus

Tehokkaan turvallisuusjohtamisen lähtökohtana on tavoitteellisuus ja järjestelmällisyys. Turvallisuuden pääpainopisteenä on kaikkien onnettomuuksien vähentäminen. Kaikki vahingot voidaan estää – jälkikäteen arvioituna ei ole vahinkoa, jota ei olisi voitu estää.

06 Reklamaatiotilanteessa aiemmat olosuhdetiedot saatavilla

Digitaalisen keskusnäkymän avulla laadun seuranta helpottuu. Olet perillä ajantasaisista ja aiemmista olosuhdetiedoista. Reklamaatiotapauksissa voidaan tarkastella tapahtumahetken olosuhdetietoja ja poikkeamia jälkeenpäin.

Konecranes

”Ajantasainen tuotannon ja kunnossapidon tilannekuva on mahdollistanut Konecranesin Hyvinkään tehtaalla tuotannon johtamisen faktapohjaisesti. Sovelluksesta on saatu operatiivisessa käytössä hyviä tuloksia, ja tuottavuus on lisääntynyt puolen vuoden seurantajaksolla merkittävästi. Parasta on se, että sovellus on käytettävissä esimerkiksi puhelimessa, joka mahdollista etävalvonnan täysin eri tavalla kuin mihin on totuttu.”

TUOMAS PATANEN, FACTORY MANAGER, KONECRANES

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä
asiantuntijaamme

Valtteri Tanninen

Business Development Manager
valtteri.tanninen@processgenius.fi
+358 40 196 2121