Tuotantolaitoksesi kokonaiskapasiteetti ja käyttöaste visualisoituna!

Täydellinen tilannetietoisuus 3D Digital Twin -sovelluksella.

Elintarvike- ja juomateollisuus

Tuotantolaitoksesi kokonaiskapasiteetti ja käyttöaste visualisoituna

Visualisoimalla tuotantodata, se saadaan päivittäisjohtamisen ja henkilöstön hyödynnettäväksi reaaliajassa. Tämä mahdollistaa kustannussäästöt ja tuotannon ajantasaisen seuraamisen.

Genius Core™ 3D Digital Twin -alustamme luo identtisen kopion fyysisestä tehtaastasi, mikä kerää ja visualisoi informaatiota olemassa olevista laitteista ja järjestelmistä. Tuotantolaitoksesi toimintojen tila on selvillä 24/7 etänä mistä ja millä laitteella tahansa. Alusta on yhden ruudun monikerroksinen näkymä, johon saadaan paljon tietoa selkeässä muodossa. Eri tietokerrosten välillä navigointi on helppoa.

Tuotantoa saadaan tehostettua sovelluksen avulla entisestään. Yhdellä silmäyksellä voidaan nähdä, mitä koneilla tuotetaan parhaillaan, sekä käyttöasteen lisäksi maksimikapasiteetti ja kuinka paljon siitä on käytössä.

Reaaliaikaisen tiedon avulla toiminta on ennakoidumpaa ja poikkeamiin esimerkiksi olosuhdetiedoissa voidaan tarttua heti. Olosuhteita voidaan tarkastella myös jälkikäteen.

Genius Core™ -alustan käyttöönotto ei edellytä tuotannon seurantajärjestelmän uudistamista tai muita uusia järjestelmähankintoja. Jos tuotantoa ei ole automatisoitu, tietoa voi syöttää myös käsin. Jos taas kaikkea tarpeellista tietoa ei ole saatavilla laitteista tai järjestelmistä, uusia seurantakohteita voidaan sensoroida toiveidenne mukaisesti.

Matti Ilvonen

Tärkeimmät ominaisuudet

01 Visualisoi tuotannosta kerättävä data

3D Digital Twin -alustamme on fyysisen reaalimaailman identtinen kopio, joka kerää ja visualisoi tuotannosta kerättävää dataa. Informaatio saadaan joko olemassa olevista laitteista ja järjestelmistä. Tieto voi olla myös manuaalisesti kerättyä.

02 Tehosta tuotantoa entisestään

Visualisoimme olemassa olevan informaation perusteella tuotantosi, jolloin saat tehtyä tarvittavat muutokset kohti kannattavampaa tuotantoa ja tehokkaampaa johtamista. Hahmotat prosessit, niissä olevat pullonkaulat ja järjestelet tuotantosi tarvittavin osin uudelleen.

03 Reagoi poikkeamiin nopeasti

Vähennä tuotantoputken katkoksia ja saavuta kustannussäästöjä. Yhdistä tarvittaessa myös kunnossapidon järjestelmän tiedot alustaan.

04 Mahdollista elintarvikkeiden oikea-aikainen käyttö

Varastotilojen visualisointi 3D Digital Twin -sovelluksella mahdollistaa elintarvikkeiden oikea-aikaisen käytön. Kunkin elintarvikkeen tai raaka-aineen kohdalla voidaan määritellä haluttu minimi ja maksimitaso. Visuaalisen seurannan avulla saldot ovat näkyvillä ja voidaan varmistaa, että raaka-ainetta on varastossa optimaalinen määrä.

05 Ajantasaiset olosuhdetiedot ja laatuseuranta visualisoituna ja dokumentoituna

Digitaalisen keskusnäkymän avulla laadun seuranta helpottuu. Olet perillä ajantasaisista ja aiemmista olosuhdetiedoista. Reklamaatiotapauksissa voidaan tarkastella tapahtumahetken olosuhdetietoja ja poikkeamia jälkeenpäin.

06 Vastuullisuuteen liittyvä visualisointi

Seuraa hävikkiä ja energiankulutusta, luo turvalliset toimintaolosuhteet.

“Tavoitteena oli saada tuotannosta aikaisempaa tarkempi seuranta ja oikea data, mihin voi luottaa. Luotettavan datan pohjalta voidaan kehittää tuotannon prosesseja ja saada kustannussäästöjä.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Process Genius Oy:n kanssa. Olemme saaneet juuri sitä, mitä tarvitsimme.”

GUY ENKVIST, SYSTEMS SPECIALIST, SNELLMAN

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä
asiantuntijaamme

Jani Akkila

Chief Executive Officer (CEO)
jani.akkila@processgenius.fi
+358 400 362 024