Meistä

Ihmiskunnan suurimmat haasteet, joihin bisnesmaailma yrittää nyt vastata, vaativat ihmisten välisen yhteistyökyvyn, empatian ja systeemiälykkyyden taidokasta esiin houkuttelua.

2,1 M€

Liikevaihto 2022

40

Työntekijää

+40%

Saas-kasvu 2021

60+

Asiakasta käyttävät alustaamme

Kansainvälistyvä Process Genius on edelläkävijä selainpohjaisissa 3D Digital Twin -ratkaisuissa

Ohjelmistoyritys Process Genius Oy on perustettu vuonna 2012 kehittääksemme teollisuuden Digital Twin -ratkaisun tehostamaan ihmisten ja datan välistä vuorovaikutusta. Iot, industry 4.0 ja yleisesti kaikki digitalisaation kehitys sekä ohjelmistojen määrän kasvu johti jo tuolloin tilanteeseen, missä yksittäisellä henkilöllä teollisuudessa oli liikaa järjestelmiä ja tietolähteitä. Lähdimme ratkaisemaan tuota tehdastason haastetta keräämällä datan eri lähteistä näköistarkkaan selaimessa pyörivään tehtaan 3D -kopioon.

Kun ensimmäiset alustamme olivat jo tovin olleet asiakastehtailla operatiivisessa käytössä, puhuttiin vielä 3D -tilannekuvasta koska termi Digital Twin alkoi yleistyä vasta vuoden 2017 aikoihin. Vahva kokemus Digital Twin -ratkaisuista ajalta ennen digitaalisia kaksosia loi meille etulyöntiaseman johtaa alan kehitystä tehdasympäristöissä. Olemmekin vahvistaneet ja kehittäneet viime vuodet niin prosessejamme kuin Genius Core™-alustaamme voimakkaasti yhdistämällä teollisen substanssiosaamisen ja -kokemuksen uusimpiin teknologioihin. Skaalautuva Genius Core™ on alusta, joka toimii SAAS-mallilla. Kaikki viisi liiketoimintasektoriamme käyttävät samaa alustaa. Asiakasyritykset hyötyvät jatkuvasta kehityksestä, jossa uudet ominaisuudet sisältyvät kuukausimaksuun.

Operoimme vakiintuneesti erityisesti valmistavassa teollisuudessa, prosessiteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa. Lisäksi alustamme kyvykkyyksiä liikkuvan 3D -kuvan ja kevyen simulaation osalta hyödynnetään erityiskohteissa kone- ja laitemyynnissä sekä toimitilahallinnassa.
Asiakkainamme on useita Suomen suurimpia pörssiyrityksiä, jotka luottavat meidän tarjoavan tehokkaimmin visuaalisen ja helppokäyttöisen tilannekuvan usean tuotantoyksikön kokonaisuuksista aina tehtaan lattialta ylimpään johtoon. Tuhannet koneet yritysten tehtaissa, niin Suomessa kuin ulkomailla, ovat yhdistettynä 3D Digital Twiniin, ja näyttävät täydellisen tilannetietoisuuden 24/7. Toimimme tällä hetkellä Suomen lisäksi kasvavissa määrin useissa maissa, myös Euroopan ulkopuolella.

Intelligence is not enough

Yllä kuvattu ylitsevuotavan informaation jalostaminen aidosti ihmisen käyttöön kiteytyy iskulauseessamme ”intelligence is not enough”. Digitalisaation, automaation ja robotiikan aikakaudella on syytä nostaa ihminen takaisin keskiöön, meillä kuitenkin on viime kädessä vastuu siitä mitä tapahtuu riippumatta siitä kuinka älykkäitä ja datarikkaita järjestelmät ovat. Teollisen toiminnan on myös kannettava vastuu ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta ja paras keino hallita vastuullisuutta on tuoda aihepiirin asiat läpinäkyvästi ihmisille esille organisaatioissa.

Kokemus ja vahvat asiakkaat yhdistettynä kasvavaan ja kehittyvään organisaation luo mahdollisuuden pysyä kehityksen pioneerina myös jatkossa. On hyvä ymmärtää, että moni hienolta kuulostavaa uusi teknologia tai laitteisto ei voi monesti toimia yksin, vaan taustalle vaaditaan kyvykkyys kytkeä moninainen data reaalimaailman virtuaalikopioon, digitaaliseen kaksoseen. Jo ennen Digital Twin -termiä visiomme oli tuoda tehdas virtuaalisesti koettavaksi ja seurattavaksi.

Kokeiluja tuohon onkin AR/VR/XR -laitteistoja tuotteemme rinnallamme hyödyntäen ollutkin. Nyt laskentatehon kasvaessa, tekniikan edullistuessa ja softien kehittyessä olemme koko ajan lähempänä Metaversumia. Siitä seuraava luontainen hyppy erityisesti monipaikkaisessa teollisuudessa on Omniversumi. Suhteessa yrityksen tämänhetkiseen kokoon investoimme jatkuvasti erittäin merkittäviä määriä tuotekehitykseen ja varmistamme asiaamme intohimoisesti suhtautuen, että meillä on jo seuraava askel toteutettu siinä vaiheessa, kun Gartner lanseeraa tuolle seuraavalle askeleelle termin.

Keskustelemme mielellään yhteistyöstä:

Jani Akkila, CEO
jani.akkila@processgenius.fi
+358 40 036 2024