https://www.processgenius.fi/wp-content/uploads/2021/10/Hatala-logo-1-1.png

Hätälä Oy on neljännen polven perheyritys, jonka päämääränä on tehdä maailman herkullisimpia kalatuotteita. Yrityksen Oulun tehtaalta lähtee laadukkaita kalaherkkuja Suomen vähittäiskaupoille, ammattikeittiöille, tukkuliikkeille sekä vientiin. Vuodessa Hätälä käsittelee noin 18 miljoonaa kiloa kalaa ja henkilöstöä on vakituisesti töissä 220. Process Genius visualisoi tuotannon datan helposti omaksuttavaan muotoon, minkä ansiosta koko laitoksen tilannekuva on nyt nopeampi hahmottaa ja tuotannon reagointi ongelmatilanteisiin on nopeampaa.

Yhteistyö lähti liikkeelle vuonna 2018 pakkauslinjojen seurannasta ja laajenee yhä koskemaan kattavasti koko tehtaan toimintoja. Roima kerää Hätälän toivomaa dataa laitekannasta ja Process Genius visualisoi sitä. Tavoitteena on esittää yhdellä silmäyksellä omaksuttavissa oleva, 3D-mallin päälle rakennettu näkymä laitoksen tapahtumista. “Halusimme eroon siitä, että täytyy tulkita pitkiä lukujonoja, numerolistoja ja Exceleitä ja soitella ihmisiä läpi, jotta laitoksen kokonaistilanteen saa selville. PG:n visualisointien avulla jokainen, joka tarvitsee tietoa, voi yhdellä silmäyksellä nähdä, mitä laitoksella tapahtuu”, kertoo Hätälän tuotanto- ja logistiikkajohtaja Jari Jääskeläinen.

Data ohjaa operatiivista työtä

Aikaisemmin tieto koneista ja vaa’oista oli hajautunut eri järjestelmiin, eikä laitoksen toimintaan, laitteiden käynnissä oloon ja koneiden ongelmatilanteisiin ollut yhtenäistä näkymää. Lisäksi laitoksen dokumentaatio oli hajaantunut useaan paikkaan. Nyt koko tehdas on 3D-mallinnettu ja mallin päällä näytetään eri osastoilla tapahtuvia töitä: koneiden käynnissäolotietoja, häiriötilannetietoja, hygienia-alueiden sijainteja, uunien ja tuotantolaitoksen eri osien lämpötiloja ja niin edelleen. Myös hätäpoistumistiet on merkitty 3D-malliin.

Muun muassa linjojen ajonopeutta, tuotantoerien suuruutta sekä tuotteiden hylkyprosentteja raportoidaan visuaalisesti. “Näemme reaaliajassa, mitä koneissa tapahtuu ja pystymme ohjaamaan operatiivista työtä datan perusteella. Johto, tuotantopäälliköt, työnjohtajat ja työntekijät tulevat kukin seuraamaan tarvitsemiaan tietoja. Mitä lähemmäs prosessityöntekijää mennään, sitä tarkempaa data on. Esimerkiksi tuotannossa voidaan seurata yhden koneen tai linjan mittareita tai tavoitearvojen toteutumista”, Jääskeläinen sanoo.

Nopeampi reaktionopeus tuotannossa

Tuotannon tehokkuutta valvotaan esimerkiksi koneiden käyntiaikoja vertailemalla. Datan avulla voidaan puuttua siihen, miksi toiset koneet käyvät enemmän kuin toiset. Laitoksen reaaliaikainen seuranta on nopeuttanut toimintaa muun muassa vikatilanteissa. “Reagoimme nopeammin asioihin, kun järjestelmä kertoo tiedon visuaalisesti ja ymmärrettävästi. Jos huomaan järjestelmästä, että joku linja on pysähtynyt, otan yhteyttä prosessityöntekijöihin ja selvitän, mitä on kenties hajonnut tai mitä muuta tapahtunut. Seuraamme myös lämpötiloja: jos kaikki ei ole OK, voimme antaa järjestelmästä automaattisia hälytyksiä. Voin tarvittaessa seurata dataa kotikonttorilta käsin”, Jääskeläinen jatkaa.

Laitoksen visualisointia hyödynnetään myös perehdytyksissä ja koulutuksissa, jotta itse tehtaalla ei tarvitse kävellä. “Esittelemme hygienia-alueet, tehtaan pohjakuvan, koneiden nimet, turvalliset kulkureitit tehtaalla ja niin edelleen. Asiakastapaamisissa 3D-tehtaan, prosessien sekä eri koneiden merkityksen läpikäynti luo ymmärryksen siitä, mitä nykyaikainen kalanjalostamo pitää sisällään. Lisäksi meidän laatupäällikkömme ja muut työntekijät voivat jatkossa hyödyntää järjestelmää laatukoulutuksiin ja työturvallisuusasioiden läpikäyntiin”, Jääskeläinen kertoo.

Yhteistyö tukee liiketoiminnan kehitystä

Kun perinteisen, tuottavan teollisuuden työntekijät ja 3D-tietokonemaailmassa työtä tekevät kohtaavat, vaatii yhteistä tahtotilaa, paljon oppimista ja oikeaa asennetta ymmärtää toisen lähtökohtia. “Kehitämme ratkaisua yhdessä keskustellen. Meillä täytyy olla ymmärrys siitä, miten PG:läiset hoitavat työnsä ja heillä täytyy olla ymmärrys meidän työstämme. Tarvittaessa käymme tehtaalla katsomassa, mitä työmme käytännössä tarkoittaa”, Jääskeläinen toteaa.

Paljon on jo tehty, mutta kehitysideoita syntyy jatkuvasti lisää. “Laitoksemme ja prosessimme visualisointi on jo nyt todella hyvä. Jatkossa haluamme lisätä laajempaa laitedataa visualisointiin ja yhdistämme myös tehtaan muita toimintoja kuten kiinteistöautomatiikkaa järjestelmään”, Jääskeläinen kertoo.

Hätälällä on jatkuva halu kasvaa ja kilpailu on tiukkaa sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla. Kasvuinto vaatii aallonharjalla pysymistä niin ydinliiketoiminnassa kuin tukevissakin toiminnoissa. Jatkuvasti kehittyvän ja modernisoituvan tehtaan mallintaminen ja tiedon kerääminen vaatii jatkuvaa suunnittelua ja priorisointia. Joka organisaatiotasolta haetaan näkemyksiä järjestelmän tiedon hyödyntämiseen paremmin ja laajemmin. “PG:läiset tarttuvat aina haasteisiin samasta lähtökohdasta: asiat saadaan onnistumaan, kun vain yhdessä keksitään, miten. Isommatkin pyyntömme on aina ratkottu ja saatu toimiviksi. Yhteistyö PG:n kanssa tukee myös ydinliiketoimintamme kehitystä”, Jääskeläinen kiteyttää.