Visualisoi tuotantojärjestelmän
data ja hyödynnä se reaaliajassa!

1. Yrityksen ylin johto

Ajantasainen tuotannon ja kunnossapidon tilannekuva mahdollistaa tuotannon johtamisen faktapohjaisesti.

 • Tuotantolaitoksesi reaaliaikainen tilannekuva saatavilla 24/7
 • Johda tiedolla – tiedät mitä tapahtuu ja miksi
 • Teet päätöksiä, joilla voit lisätä tuottavuutta ja vähentää hukkatuntimääriä
 • Seuraat esimerkiksi KPI-lukuja ja raaka-ainetasoja yhdestä näkymästä

2. Tehdaskohtainen johto ja henkilöstö

 • Onnistuneempi tehtaan päivittäisjohtaminen:
  • nopeammat virtaukset
  • tuloksien ja palkitsemisen sitominen avoimeksi ja kaikkien näkyville
  • hukan tuominen visuaaliseksi
 • Samasta näkymästä kunnossapito- ja turvallisuushavainnot

3. Henkilöstö

Käyttöaste ja kapasiteetti:

 • työjono- ja työohjausnäkymän avulla löydät pullonkaulat tuotannosta.
 • mahdollisuus vaikuttaa käytettävyysprosenttiin ja reagoida nopeammin tuotannon poikkeamiin
 • Kone- ja linjakohtaisesta näkymästä ympäristö- ja laatutiedot

4. Tehdaskohtainen johto ja tuotantojohto

 • Tuotantodata halutulta ajanjaksolta
 • Reklamaatiotilanteessa olosuhteiden tarkastelu halutulta ajanjaksolta