Genius Core™ 3D Digital Twin -sovelluksellamme luot parhaan reaaliaikaisen näkymän liiketoimintasi eri tarpeisiin.

 

Palveluidemme ohjelmistot ovat pitkäaikaisen oman kehitystyön tulosta. Ohjelmistokokonaisuus on rakennettu toiminnallisuuksien suhteen modulaariseksi. Juuri modulaarisuus mahdollistaa palveluidemme tuottamisen eri tarpeiden mukaisesti meidän SaaS tarjoamastamme niin tehdastiloihin kuin asiakkaidemme omiin palvelintiloihin soveltuen. Tällöin tarvittava kokonaisuus rakentuu juuri niistä moduuleista joita haluttu toiminnallisuus tarvitsee. ​

Ohjelmistojemme tiedonmallintamisen kyvykkyys on luotu vastaamaan mitä monimuotoisempia liiketoiminnan tarpeita. Se huomioi eri roolien näkymävaatimukset tiedon mallinnuksen kannalta aina yksittäisen raaka-aineen menekistä ja tuotantolinjan tehokkuudesta, koko tuotannon johtoryhmän yhteenvetonäkymiin saakka.

Genius as a part of the process

 

Genius Core™ pitää sisällään mallintamisen ja analysoinnin keskeisimmät toiminnot.​

Genius Core™ sovelluksessa hallitaan käyttöoikeuksia, näkymiä, näkymän toimintoja, näkymän sisältöä, tietomallinnusta, tarvittavaa 2D- ja 3D-mallinnuksen analytiikkaa. Genius Core ™ on SaaS-palvelu, mutta tämä ja samoin kuin muut palvelumoduulimme voidaan sijoittaa myös asiakkaan omaan palvelinkeskukseen tai pilvialustalle, jos SaaS-palvelumallia ei voida hyödyntää.​

Genius Conversion™ toimii näkymien rakennustyökaluna.​

Tässä moduulissa CAD-kuvat ja tietovirrat muunnetaan 3D-näkymiksi. Genius Conversion ™ on osa kokonaispalveluamme, jonka avulla näkymät voidaan luoda suoraan Genius Core ™ -palvelun moduuliin. Genius Conversion ™ -palvelun avulla voit varmistaa, että kaikki tuotannon muutokset päivitetään saumattomasti digitalisoituihin näkymiin. Genius Conversion ™ -palvelua voidaan käyttää myös itsenäisesti asiakkaan omien järjestelmien tukemiseen. ​

Genius Database kattaa tarvittavat tietokantaratkaisut eri tietolähteiden tietojen mallintamiseen, käsittelyyn ja tallentamiseen.​

Moduuli tarjoaa relaatio ja aikasarja -tietokantapalvelut valmiina ratkaisuina osaksi palvelukokonaisuutta. Tarvittaessa tietokantapalvelut voidaan sijoittaa asiakkaan omiin tietokonehuoneisiin tai pilveen. Asiakkaan oman tietokannan hyödyntäminen on mahdollista myös, jos SaaS-tietokantapalvelua ei pidetä mahdollisena. ​

Connection Hub on tietovirtojen ja integraatioiden yhdyskäytävä.​

Tämä moduuli mahdollistaa tietolähteiden turvallisen ja hallitun liittämisen osaksi kokonaisratkaisua. Täällä hallinnoidaan mm. sensoridatan sekä ulkoisten tietokantojen ja tietolähteiden pääsyä tietokantaan. Connection Hub palvelee myös Genius Coren lisäominaisuuksia, kuten SSO -tiedon välittämistä läpinäkyvän käyttäjätunnistamisen mahdollistamiseksi asiakkaan Active Directory -käyttäjätietoja vastaan.  ​

Tehdasjärjestelmäintegraatiot voidaan toteuttaa myös osana palvelukokonaisuutta.​

Genius OPC-UA -ohjelmistomoduuli ja Beckhoff Gateway -ratkaisumme takaavat vaivattoman integroinnin tehdasjärjestelmiin mahdollistamalla reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisen osana palvelupakettia. ​

Laadunvarmistus on keskeisessä asemassa kaikessa toiminnassamme.​

Palvelu- ja ohjelmistokehittämisen varmistamiseksi olemme kehittäneet useita toimintamme laatua ja tehokkuutta kehittäviä prosesseja. Kokemuskantamme ja saamamme asiapalautteen lisäksi palvelu sekä ohjelmisto sovellamme kehittämisessämme agile ja scrum -menetelmiä. Toiminnassamme hyödynnämme ISO 9001- ja ISO 27000 -standardeja sekä ITIL- ja Cobit-malleja​.