Valmistusprosessi reaaliajassa näkyviin. Minimoi hukka.

Visualisoimme olemassa olevan informaation perusteella tuotantosi, jolloin saat tehtyä tarvittavat muutokset kohti kannattavampaa tuotantoa ja tehokkaampaa johtamista. Hahmotat prosessit, niissä olevat pullonkaulat ja järjestelet tuotantosi tarvittavin osin uudelleen.

Mittaamme koneiden tuottavan ajan sekä kuinka paljon koneen todellisesta kapasiteetista on käytössä.

Konekohtainen käyttöaste- sekä käyttöaikaseuranta (OEE) soveltuu laaja-alaisesti erilaisiin koneisiin.
Hahmota tuotantolaitoksesi nykytila ja kokonaiskapasiteetti yhdellä silmäyksellä:

Sitaatti asiakkaalta: ”Kaikki olennainen tieto on yhdessä Digital Twin -näkymässä niin johdolle ja tuotannolle. Näemme yhdellä silmäyksellä tuotannon kokonaiskuvan, mikä on seuraava työ ja missä raaka-aineet ovat.”


Kiinnostuitko palveluistamme?

Miten toimintanne voisi tehostua, jos kokonaiskapasiteetti, käyttöaste ja huoltotilanne olisivat visualisoituna?

Ota meihin yhteyttä