Process Genius Oy kehittää tehdastason digitaalisia kaksosia yhdessä Stora Enson kanssa

Process Genius Oy kehittää tehdastason digitaalisia kaksosia yhdessä Stora Enson kanssa

Process Genius Oy kehittää tehdastason digitaalisia kaksosia yhdessä Stora Enson kanssa

Tehdastason digitaalisten kaksosten avulla tehtaiden päivittäinen toiminnanohjaus on noussut uudelle tasolle. Digitaalisten kaksosten yhteisen pilvialustan ansiosta yksittäiset tehtaat voidaan yhdistää alustaan, mikä tuo uudet ominaisuudet heti saataville useissa tehtaissa.

Digitaalinen kaksonen voi tarkoittaa useaa eri asiaa. Se voi olla 3D-malli yksityiskohdasta tai konetason digitaalinen kopio, mikä mahdollistaa virtuaalivahvisteisen todellisuuden ja simulaation käytön suorituskyvyn optimoimiseksi.

”Tehdastason digitaaliset kaksoset toimivat pilvialustalla, mikä mahdollistaa uusien käyttötapausten skaalaamisen useille tehtaille nopeasti” kertoo Process Genius Oy:n toimitusjohtaja Jani Akkila.

Process Genius ja Stora Enso kehittivät digitaaliset kaksoset parantamaan päivittäisen toiminnanohjauksen päätöksentekoa esittämällä tärkeät tiedot visuaalisesti. Digitaalisia kaksosia käytetään ymmärryksen luomiseen tehtaiden kunkin hetkisestä tilanteesta ja siitä, mitä seuraavaksi on tapahduttava. Ne kertovat myös, miltä osin ollaan jo aikataulusta jäljessä. On lisäksi tärkeää tietää, miksi asiat ovat niin kuin ovat. Tarkat ja helposti ymmärrettävät tiedot toiminnoista auttavat nostamaan päätöksenteon uudelle tasolle.

Stora Enso Oyj ”Mitä helpommin tiedot ovat ymmärrettävissä, sitä parempia päätöksiä voidaan tehdä. Elleivät päätösten tekijät tiedä, mitä tiedot tarkoittavat, he eivät myöskään tiedä, miten toimia oikein”, kommentoi Marko Yli-Pietilä, Stora Enson Head of Smart Operations.

”Ennen meidän täytyi käydä läpi satoja rivejä raporttitietoja, mutta nyt riittää, kun vilkaisee tehdastason digitaalista kaksosta saadakseen käsityksen tehtaan tilanteesta”, sanoo Tomi Pällo, Stora Enson Lahden tehtaan turvallisuuspäällikkö.

Tehdastason digitaalinen kaksonen auttaa osoittamaan nopeasti tapahtumapaikat, kuten turvallisuusilmoitusten kohteet. Tämä on hyödyllistä tilanteissa, joissa tehtaan ulkopuolella olevat henkilöt tarvitsevat tietoja esimerkiksi uloskäyntien sijainneista. Turvallisuustilanteiden lisäksi visuaalisesta tiedon esittelystä on hyötyä monissa muissakin yhteyksissä, kuten huoltotyön johtamisessa, mukaan lukien ennakoiva huolto ja tuotantolinjan suorituskyvyn hallinta.

Digitaalista kaksosta testattiin ensin yhdellä tehtaalla. Kun se osoittautui toimivaksi, digitaalisia kaksosia skaalattiin useille Stora Enson tehtaille niin Suomessa kuin ulkomailla.

Sami Auvinen, Ward de Smedt ja Teemu Karppinen ”Poikkeusolot ovat vahvistaneet meillä jo   vuosia   ollutta näkemystä Digitaalisen   kaksosen   hyödyistä eri sektoreille.   Teknologian   skaalattavuus on saatu   viritettyä hyvälle tasolle   ja olemme   lisänneet yhteistyötä myös   kansainvälisillä   markkinoilla. Jatkamme työtä   tuotteen   kehittämiseksi sekä nykyisten, että       mielellään myös uusien   yhteistyökumppanien   kanssa”. kiteyttää   Process Geniuksen   liiketoimintajohtaja  Sami Auvinen.