Entäpä jos tietäisit mitä tuotannossa oikeasti tapahtuu?

PGplant MW on teollisuuden prosessien ja operaatioiden hallinnan työkalu, jonka avulla voit helposti valvoa teollisuuslaitoksen toimintaa. PGplant MW on mutkaton ja edullinen tapa päästä seuraamaan tuotannon tehokkuutta reaaliajassa. Tuotannosta kerätty data tulee jatkossa olemaan myös teollisten yritysten tuotantoketjun olennaisin raaka-aine. Mitä tarkemmin pystyt keräämään tietoa ja seuraamaan tuotantoa, sitä parempia ja kannattavampia päätöksiä voit tehdä.

Kokemuksiemme mukaan todellisten käyttöasteiden seuranta on aina johtanut vähintään 20% kokonaistuottavuuden paranemiseen

PGplant muuttaa fyysisen tehdasalueen virtuaaliseksi 3D-malliksi, jossa voit vapaasti liikkua ja tutkia prosesseja, koneita, dokumentteja ja monia muita prosessien toimintaan liittyviä kohteita. PGplant on yksi Digital Twin –ajatuksen pioneerisovelluksia lisäksi se on yksi ensimmäisistä kaupallisesti DigitalTwin –ajatukseen perustuvista IoT-palveluista.

PGplant MW mahdollistaa teollisten prosessien ja laitteiden visuaalisen valvonnan ja hallinnoinnin, mistä hyötyvät niin tehtaan työntekijät kuin johtoporraskin. PGplant MW:ssa kaikki tiedot pysyvät ajan tasalla ja helposti saatavilla 24/7, ajasta ja paikasta riippumatta.