PG

plant

PGplant tekee tiedon löytämisen ja hyödyntämisen helpoksi.

Täydellinen ratkaisu tehtaille, tuotantolaitoksille ja prosesseille

PGplant on työkalu, joka helpottaa tuotantolaitoksen hallintaa ja valvontaa. Sen visuaaliseen 3D-käyttöliittymään luodaan 3D-malli tehtaasta ja tehdasympäristöstä. Niin tehdas, eri prosessit kuin koneetkin voidaan mallintaa PGplantin 3D-käyttöliittymään.

PGplant yhdistää ja visualisoi tietoa sen oikeassa käyttöympäristössä. Digital twiniksikin kutsuttu ratkaisu tuo fyysisen laitteen, prosessin tai kokonaisen tehtaan kaksoiskappaleen virtuaalisovellukseen. Valmiiden ohjelmarajapintojen kautta data voidaan esittää laitteen yhteydessä. Rajapintoja on kaikkiin yleisimpiin teollisuuden tiedonhallinta- ja automaatiojärjestelmiin. Lisäksi PGplant on yhteensopiva ThingWorxin, Predixin, Cumulocityn ja muiden IoT-alustojen kanssa.

Best Iot Solution of the Year

- PTC, Boston, June 2016 (collaboration with Elisa IoT)
“I enjoy working with Process Genius; if problems appear they are fixed, not discussed in a committee”

- Arsi Näkki – Safety Specialist, Fortum Oyj

Miksi PGplant?

Visualisoidaksesi tuotantoprosessin 3D-malliksi

PGplant luo virtuaalisen 3D-mallin tehtaastasi. Mallintaa voidaan niin tehdas, tuotantolaitos kuin muukin tuotannollinen ympäristö. Virtuaalinen malli voidaan toteuttaa 3D- tai VR-tekniikalla.

Yhdistääksesi tietoa eri lähteistä

PGplant yhdistää kaikki valitut tietolähteet yhteen 3D-käyttöliittymään.

Parantaaksesi tehokkuutta

PGplant kokoaa tietoa yhden käyttöliittymän alle, minkä ansiosta tiedon etsintä ja hyödyntäminen helpottuu ja nopeutuu.

Tekeminen haltuun uudella tavalla

PGplant on teollisuuden prosessien ja operaatioiden hallinnan työkalu, jonka avulla voit helposti valvoa teollisuuslaitoksen toimintaa.

PGplant muuttaa fyysisen tehdasalueen virtuaaliseksi 3D-malliksi, jossa voit vapaasti liikkua ja tutkia prosesseja, koneita, dokumentteja ja monia muita prosessien toimintaan liittyviä kohteita. PGplant on yksi digital twin –ajatuksen pioneerisovelluksia. Vuodesta 2012 lähtien kehitetty palvelu on yksi ensimmäisistä kaupallisesti digital twin –ajatukseen perustuvista IoT-palveluista.

PGplant mahdollistaa teollisten prosessien ja laitteiden visuaalisen valvonnan ja hallinnoinnin, mistä hyötyvät niin tehtaan työntekijät kuin johtoporraskin.

PGplantissa kaikki tiedot pysyvät ajan tasalla ja helposti saatavilla 24/7, ajasta ja paikasta riippumatta.

Yhteenveto

  • Edistä turvallisuutta, selventämällä erityistä varovaisuutta vaativia tehtäviä ja alueita.
  • Välitä reaaliaikaista tietoa ja ohjeita hätätilanteessa.
  • Analysoi nykyisiä ja aikaisempia tuotannon parametreja ja löydä poikkeavuudet. Näin pystyt tekemään parempia tietoon perustuvia päätöksiä.
  • Yksinkertaista huoltoa sekä paikan päällä tuotantolaitoksella, että etänä. Pystyt myös seuraamaan huollon vaikutuksia tuotantoon reaaliajassa.
  • Kouluta uutta henkilökuntaa nopeasti ja helposti.

Ratkaisujamme hyödyntävät

nämä hienot yritykset