Visualisoitu huoltoprosessi.

Paras mahdollinen turvallisuus

Tehokkaan turvallisuusjohtamisen lähtökohtana on tavoitteellisuus ja järjestelmällisyys. Turvallisuuden pääpainopisteenä on kaikkien onnettomuuksien vähentäminen. Kaikki vahingot voidaan estää – jälkikäteen arvioituna ei ole vahinkoa, jota ei olisi voitu estää. 

Tärkeimpänä asiana on tunnistaa ja korjata mahdolliset riskitekijät ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu.
Sovelluksemme avulla tuotantolaitoksesi tilannekuva on koko ajan selvillä.

Digital Twin kerää alustaan tärkeää dataa eri ohjelmisto-, laite- ja anturirajapinnoista ja välittää tilannekuvan, mikä on saatavilla 24/7 tehtaan tuotannostaja kunnossapidosta. Visuaalisesta mallista käyttäjä saa yhdellä silmäyksellä keskeisen tiedon tuotannon ja kunnossapidon tilanteesta. 

Visuaalisen näkymän avuilla voit havainnollistaa niin ennakoivan kunnossapidon, kuin huoltojen tilanteet.


Yhdessä näkymässä kätevästi myös ajantasainen turvallisuussuunnitelma ja hätäpoistumistiet.


3D Digital Twin –sovelluksemme avulla kokonaisvaltainen turvallisuuden tilannekuva 

Saatavilla välitön tieto hälytyksestä – missä kohtaa ja mistä syystä hälytys on aiheutunut.

Esimerkkitilanteita hälytyksistä: 
palohälytykset 
kaasu-, neste- ja kemikaalivuodot
ympäristön olosuhteiden (lämpötila, kosteus, tärinä, ym.) raja-arvojen ylitys
järjestelmähälytykset 


Turvallisuustiedot: 
sammuttimien huollot ja sijainnit
ensiapuvälineiden sijainnit
hätäpoistumistiet ja kokoontumispaikat
hygienia- ja turva-alueet dokumentaatio, kuten turvallisuus-, käyttö- ja hygieniaohjeet 
turvallisuushavaintojen raportointi ja hallinta 


Huollot ja kunnossapito: 
reaaliaikainen huoltoseuranta 
ennakoiva kunnossapito 
turva- ja muiden laitteiden statustieto 


Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota meihin yhteyttä