Henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara

Henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara

Process Geniuksen johtoryhmä Jani Akkila (vas.), Tiina Hartikainen, Antti Häkkilä ja Sami Auvinen

Process Geniuksella halutaan panostaa entistä enemmän henkilöstön työhyvinvointiin ja entistä toimivampiin HR-käytäntöihin. Kasvavan ohjelmistoyrityksen johtoryhmää vahvistettiin jo yrityksessä aiemmin markkinoinnista vastanneella Tiina Hartikaisella.

 

Toimitusjohtaja Jani Akkila uskoo siihen, että kun henkilökunta voi hyvin, se lisää motivaatiota ja positiivinen kierre on valmis. Pandemia-ajan etätyö on luonut omat haasteensa jaksamiselle ja luonut uudenlaisia työnteon tapoja. Parhaita tapoja kehittää työhyvinvointia onkin kuunnella työntekijöitä sekä antaa heille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. Tähän Process Genius on saanut tukea Itä-Suomen yliopiston koordinoimasta WOCUE (Changing workplace cultures in the knowledge intensive sector in Europe) -hankkeesta. Hankkeessa on tavoitteena lisätä ymmärrystä työyhteisökulttuurin merkityksestä yrityksen tuottavuuden, toimivuuden ja työyhteisön jäsenten hyvinvoinnin kehittämisessä.

 

"Pidimme juuri koko henkilöstön keskustelevan työpajan aiheena sisäinen viestintä", Hartikainen kertoo. Työpajaa edelsi henkilöstökysely, jonka tuloksissa nousi erityisesti esiin yrityksemme turvallinen ja avoin ilmapiiri, matala hierarkia ja se, että uusiin ideoihin tarttumista rohkaistaan. "Tämä pitää paikkansa, kokeilujen kautta syntyy uusia oivalluksia ja haluamme rohkaista siihen", toteaa Akkila.

 

Ihmisten väliseen kohtaamiseen väljyyttä

 

Myös yllättäviä tuloksia kuultiin. Henkilöstön toiveissa oli esimerkiksi lisätä hitaampaa ja vapaamuotoisempaa kommunikaatiota arkeen. "Tässä etätyöajassa on korostunut kohtaamisten tehokkuus, ja Teams -palavereissa ei vapaamuotoista jutustelua tule tehtyä niin kuin aiemmin kahviautomaatilla", Hartikainen pohtii.

 

Mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön lisätään entisestään, kun henkilöstön oma projektiryhmä lähtee edistämään esiin nousseita kehityskohteita. "Valitsemme yhdessä enintään kolme asiaa, joihin tehdään muutos lähiaikoina", Hartikainen kertoo. Tällä varmistetaan että työhyvinvointia kehittävä työ ei kuormita liikaa, ja saamme tuloksia aikaan.