Hyödynnä kokonaisvaltainen kiinteistöturvallisuuden 3D -tilannekuva: johda tiedolla

 

Turvallisen työskentely- ja asioimisympäristön mahdollistamiseksi on tärkeää, että turvallisuushavainnot, ilmoitukset, kulunvalvonta ja sattuneet vahingot saadaan reaaliajassa tietoon oikealla sijainnilla. 

Digital Twin -sovelluksemme on kokonaisvaltainen ratkaisu, ei irrallinen järjestelmä kiinteistöhallintaan. Se kerää olemassa olevaa dataa laitteista ja järjestelmistä yhteen näkymään ja vie riskejä poistavien toimenpiteiden seurannan ja raportoinnin uudelle tasolle. 

Tieto on kattavaa, ajantasaista ja helposti hallittavissa samassa paikassa.  ​

​Visuaalinen tieto havainnollistaa kätevästi kaikille asianosaisille hätäpoistumistiet, hätäsuihkut, palokaluston ja defibrillaattorit sekä kokoontumispaikat.

 Hyödynnä kokonaisvaltainen kiinteistöturvallisuuden 3D -tilannekuva  - johda tiedolla