Suunnittele ja mallinna tilat, data ja ihmisvirrat. Optimoi kiinteistön käyttö tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. ​

Digital Twin -sovelluksemme avulla saat rakennuksesi muuntojoustavuudesta ja liiketoiminnallisista vaatimuksista kaiken irti. Voit optimoida kiinteistön käytön tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Editointityökalumme mahdollistaa tilojen toimivuuden ja työtilojen tehokkuuden tarkastelun jo suunnitteluvaiheessa, jolloin tilamuutoksesi ovat onnistuneita. 

Voit mallintaa esimerkiksi lattiapinta-alaa, työympäristöjä, koneiden sijainteja ja suunnitella ihmisvirtoja. Käyttöönoton jälkeen tilojen ja ihmisvirtojen seuranta tapahtuu reaaliajassa, jolloin esimerkiksi pandemia-aikojen rajoituksiin voidaan reagoida oikea-aikaisesti. 

Toimitilojen hallinnan ja kokoustilojen varaukset onnistuvat 3D-mallin yhteydessä. Näin esimerkiksi tarvittavat etäisyydet ja turvavälit on helpompi suunnitella ja varmistaa. ​

Jos ympäristössä on vaatimuksia rajata esimerkiksi steriilejä tai vaarallisia tiloja kemikaalien vuoksi, on tieto selkeästi visuaalisessa muodossa näkyvillä. 

 

Suunnittele ja mallinna tilat, data ja ihmisvirrat