Hyödynnä pidemmältä aikaväliltä kerättyä dataa onnistuneen päätöksenteon tukena. Kaikki tarvittava tieto Digital Twin -sovelluksessa.

 

Tuotantodatan tarkastelu:

X  Valitse tarvittava tuotantodata raportteihin. Tuotannon tehokkuus ja olosuhteet kätevästi saatavilla halutulta ajanjaksolta.

 

Esimerkkiraportti valikoiduilla seurantakohteilla:

 

X

Dokumenttien hallinta:

X  Hallinnoit kätevästi yhdessä paikassa yrityksesi ajantasaisen ja laadukkaan tuotantodokumentaation. Esimerkiksi työ-, turvallisuus-, laatu-, ja huolto-ohjeet nopeuttavat organisaation toimintaa.

Asiakkaalta: “Erittäin toimiva ratkaisu, joka on sujuvoittanut huomattavasti myös auditointeja. Tuotannon ja muun toiminnan tila on helposti esitettävissä ja kaikki siihen liittyvä sertifiointi ja dokumentointi helposti saatavilla.

 

Laatusertifikaatit