Jo muutaman asteen lämpötilamuutos voi vaikuttaa tuotantoon!

X  Seuraa tuotannon olosuhteita Digital Twin -sovelluksen visuaalisesta näkymästä, johon yhdistetään joko olemassa olevaa informaatiota laitteistasi ja järjestelmistäsi. Mahdollisuus myös lisäsensorointiin.

X  Mahdollisessa reklamaatiotilanteessa voidaan jälkikäteen tarkastella tuotannon olosuhteita, kuten lämpöä ja kosteutta.

 

Digital Twin -sovelluksen esimerkkinäkymä tuotannon reaaliaikaisista olosuhdetiedoista.

Optimoi tuotannon olosuhteet