Varmista asiakkaalle, että käytetyt materiaalit ovat vastuullisesti tuotettuja, ja että niiden valmistuksessa ei käytetä haitallisia aineita tai kyseenalaista työvoimaa.

X  Materiaalit Digital Twin-sovelluksessa, ja koko tuotantoketjun materiaalien alkuperä tiedossa.

 

Digitaalinen keskusnäkymä auttaa kokonaisuuden havainnoinnissa ja analysoinnissa.

X  Teet oikea-aikaisia päätöksiä.

 

Asiakkaalta"Yrityksemme kohtaa kiristyviä vaatimuksia laadulle, jäljitettävyydelle ja olosuhteiden varmistamiselle. Nyt meillä on kaikki nämä nätisti paketoitua yhdessä sovelluksessa."

Kohtaa kiristyneet laatu- ja vastuullisuusvaatimukset