Palvelumme avulla voit tehdä muutoksia kohti entistä kannattavampaa tuotantoa ja läpinäkyvämpää johtamista. ​

Digital Twin –sovelluksen avulla mittaamme ja analysoimme koneiden tuottavan ajan. OEE (Overall Equipment Effectiveness) tukee Lean-toimintatapaa tai muuta tehostamisohjelmistoa auttamalla tuotantoa saamaan tiedon nykytilanteesta ja pääsemään kiinni tarvittaviin tietoihin. ​

OEE auttaa löytämään ne ongelmakohdat, joihin keskittymällä voit tarjota asiakkaille lisäarvoa. OEE-, konekohtainen käyttöaste- sekä käyttöaikaseuranta soveltuu niin käsihitsauskoneisiin kuin automatisoituihin työstökeskuksiin ja kaikkeen siltä väliltä. 

 

Hahmota tuotantolaitoksesi nykytila ja kokonaiskapasiteetti

X  Koneiden tuottava aika ja kapasiteetti on mitattuna ja analysoituna reaaliaikaisessa näkymässä. ​

X  Tiedä tuotantosi tarkalleen: mitä, kuinka paljon ja milloin on tuotettu​

 

Tee tarvittavat muutokset kohti entistä kannattavampaa tuotantoa

X  Löydä nopeasti ongelmakohdat ja minimoi hukka​

X  Järjestele tuotantosi tarvittavin osin uudelleen​

X  Seuraa läpimenoaikoja ​

Näiden toimenpiteiden seurauksena tuotanto tehostuu. ​Asiakkaamme ovat raportoineet 15-20 %:n tuottavuuden kasvusta.

 

Ennakoi toimituskyky ja resurssitarpeet pidemmällä aikavälillä​

  • Seuraa kätevästi reaaliaikaisessa näkymässä KPI-, työjono- ja työohjausnäkymää ​
  • Tehosta tiedon avulla toimintoja. Hyödynnä tuotannonkapasiteetti optimaalisesti.

 

Asiakkaalta: ”Kaikki olennainen tieto on yhdessä Digital Twin  -näkymässä niin tuotannolle, myynnille kuin tuotannon suunnittelulle. Näemme yhdellä silmäyksellä millainen kuorma on tuotannossa menossa, mikä on seuraava työ ja missä raaka-aineet ovat.” 

Vie tuotannon tehokkuus uudelle tasolle