Konecranes Smart Factory

Powered by Process Genius

Tiedä, mitä tehtaallasi tapahtuu – Täydellinen tilannetietoisuus 24/7

Smart Factoryn avulla tehtaan päivittäinen johtaminen on helppoa. Reaaliaikaisen datan avulla tuotannosta saadaan tehokkaampaa ja ennakoiva huolto on mahdollista.

Smart Factory 3D Digital Twin Platfoem: collaboration with Konecranes and Process Genius
Smart Factory 3D Digital Twin Platform

Smart Factory on 3D digitaalinen kaksonen, joka antaa sinulle tarvittavat tiedot turvallisuudesta, liiketoiminnasta, tuotannosta ja kunnossapidosta. Päivittäisjohtaminen on helppoa ja kaikki data esitetään visuaalisesti.

Oikean tehtaan digitaalisena kopiona se sisältää tietoa, jota ei voi nähdä fyysisesti. Smart Factory johtaa tietoja useista järjestelmistä ja koneista.

Smart Factoryn ytimessä on Process Geniuksen tarjoama viimeisin teknologia.

Smart Factory ominaisuudet ja hyödyt

01 Turvallisuus

 • Katso tiedot turvavarusteista ja poistumisreiteistä
 • Valvo tehtaan työskentelyolosuhteita (lämpötila, ilmanpaine, kosteus ja melutasot)
 • Hanki riskinarviointeja ja hätäraportteja
 • Tarkista kierrätysastioiden ja kemikaalivarastojen sijainnit

02 Liiketoiminta

 • Seuraa KPI:tä visuaalisesti
 • Seuraa päivittäistä suorituskykyä ja hanki tietoja pitkän aikavälin strategioista ja taktiikoista
 • Tee päätöksiä ja suunnitelmia tulevaisuuden suhteen todellisen datan perusteella

03 Tuotanto

 • Seuraa konekohtaista käytettävyyttä
 • Paranna koneiden käyttöastetta ja tuotantovirtaa
 • Lisää tuotannon tehokkuutta ja vähennä ajanhukkaa
 • Seuraa ja kirjaa valmistuksen poikkeamia ja seisokkeja nopeasti

04 Huolto ja ylläpito

 • Näe kunnossapidon kokonaistilanne nopeasti visuaalisessa näkymässä
 • Tilaa huoltotehtäviä ja seuraa tehtävien tilaa
 • Hanki tarvittavat tiedot ennakoivista kunnossapitopäätöksistä
 • Paranna kunnossapidon suunnittelua
 • Reagoi nopeasti käyttökatkoksiin
 • Seuraa ylläpitokustannuksia tehtaan, osaston ja koneen mukaan

Hallitse päivittäisiä tuotantotoimintoja faktoilla.

Konecranes x Process Genius

Konecranesilla oli seurattu työstökonemaailmaa lähes 25 vuotta, ja näkyvissä oli selkeä muutos siinä, mitä asiakkaat yrityksen kokoon katsomatta halusivat palveluntoimittajilta. Viime vuosina oli noussut esille toistuvasti myös kysymyksiä, joissa oli tiedusteltu: “Kuinka voitaisiin visualisoida tuotantoa?” tai “Kuinka digitalisaatio näkyy Konecranesilla?”

Ratkaisu näihin kysymyksiin oli teknologiakumppani Process Genius. Kumppanuus alkoi vuonna 2021 Smart Factory -tuotteen keksimisellä. Se pohjautuu Process Geniuksen tarjoamaan teknologiaosaamiseen ja Konecranesin substanssiosaamiseen. Smart Factorya testattiin ottamalla se käyttöön Konecranesin Hyvinkään tehtaalla ja se sai hyviä tuloksia.

30%

Lisää tuotannon tehokkuutta 6 kuukaudessa

83%*

Vähemmän hukkaa

20%*

Pienempi energian kulutus

*luvut saatu vastaavalla ratkaisulla teollisuuden yrityksistä

“Sovelluksen avulla on päästy kiinni myös hukkatunteihin. Käytännössä hukkatunteja kertyi esimerkiksi asetusajoista, odottamisista, pienistä hälytyksistä ja muista tuotantoa häiritsevistä seikoista. Nykyään päästään kiinni siihen, mistä hukkatunnit syntyvät ja pystymme mahdollisuuksien mukaan lyhentämään hukkajaksoja ja tekemään parannuksia prosesseihin.”

Tuomas Patanen Konecranesin komponenttitehtaan tehdaspäällikkö.

Selvisi, ettei kenelläkään ollut käytössä vain yhtä systeemiä, vaan kaikki joutuvat käyttämään lukuisia eri järjestelmiä kerätäkseen tiedon siitä, mitä tapahtuu omassa laitoksessa. Lisäksi tehtaan eri tasoilla oli paljon eriäviä tarpeita. Myös erilaisia Digital Twinejä oli jo käytössä sekä erilaisia portaaleita, mutta kokonaiskuvaa ei ollut kenelläkään saatavilla yhdestä paikkaa.

Smart Factory -ratkaisu yhdistää Konecranesin syvällisen toimialatuntemuksen ja asiantuntemuksen Process Geniuksen teknologiseen osaamiseen ja muuttaa koko valmistavan teollisuuden alaa.

Konecranes ja Process Genius tarjoavat kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka vastaa valmistavan teollisuuden muuttuviin tarpeisiin ja haasteisiin. Smart Factory -ratkaisu avaa uusia tuottavuuden, tehokkuuden ja kustannussäästöjen tasoja ja tuottaa mullistavia tuloksia, jotka vaikuttavat merkittävästi asiakkaidemme tulokseen. Konecranesin ja Process Geniuksen yhteisen lähestymistavan ansiosta asiakkaat saavat keinot optimoida valmistusprosessinsa, virtaviivaistaa toimintojaan ja pysyä edellä yhä kilpaillummilla markkinoilla.

Kiinnostuitko Smart Factorysta?

Haluatko tietää lisää Smart Factory -digitaalisesta kaksosesta yrityksellesi? Ota meihin yhteyttä tai tutustu lisää Konecranesin verkkosivuilla.