https://www.processgenius.fi/wp-content/uploads/2021/10/EFM_WEB_pysty_logo2_sininen-002-1.png

Joensuulainen konepajayritys CNC-Machining Oy on nykyisin osa EFM Group Oy:tä, joka on kolmen pohjoiskarjalaisen konepajayrityksen yhteenliittymä. EFM Group Oy:n kaikki kolme tytäryhtiötä; CNC-Machining Oy, ViiMet Oy ja KKR Steel Oy, ovat Process Geniuksen asiakkaita.

CNC-Machining Oy uskoo, että jatkuva uudistuminen tuo maailmanluokan menestyksen. Ratkaisevaa toiminnan kannattavuudessa on se, kuinka paljon koneen todellisesta kapasiteetista on käytössä. Tuottavan ajan maksimoimiseksi käynnistettiin yhteistyö Digital Twin -palveluja tuottavan Process Geniuksen kanssa.  Uusi sovellus avasi resurssien käytön läpinäkyvyyttä johdolle. Enää ei olla arvailujen varassa, vaan reaaliaikainen näkymä tehdashalliin on saatavilla etäyhteydellä ja miltä laitteelta tahansa.

Toiminnassamme pyritään olemassa olevien resurssien maksimaaliseen hyötykäyttöön. Nyt rajallisellakin ajalla ja kapasiteetilla voidaan tehdä vaaditulla tehokkuudella. Digital Twin-sovelluksen avulla mittaamme koneen tuottavan ajan, sekä kuinka paljon koneen todellisesta kapasiteetista on käytössä, sillä asiakas haluaa maksaa vain valmiista kappaleesta. Hinta perustuu aikaan ja resurssiin, mistä he eivät maksa,” kertoo laatu- ja kehityspäällikkö Juuso Herranen.

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän videon.

CNC:llä kehittämisen idea perustuu Leanin menetelmiin hukan poistamisesta. Tehdään vaan sitä, mistä asiakas haluaa maksaa. Kun tehdään uusi kehitystoimenpide, katsotaan heti mikä olisi seuraava asia, jonka voisi tehdä paremmin. Tuotantoa seurantaan jatkuvasti ja mittarointiin haetaan parempia ratkaisuja. Seurannan avulla tuotannosta on löytynyt jopa työvuorokohtaisia eroja. Tuotannon tehostuminen on helppo nähdä seurannan ja sitä kautta tehtyjen toimenpiteiden tuloksena.

Digitaalinen keskusnäkymä varmistaa, että huollot on todella tehty 

Herrasen mukaan yrityksessä on tärkeämpää tietää tuotannon pitkäaikaiskuormitus, eikä niinkään tämän hetken tilannetta. Myös ympäristö- ja olosuhdetiedot, kuten lämpö ja kosteus ovat kiinnostavia, koska jo muutaman asteen lämpötilamuutos voi vaikuttaa tuotantoon. CNC:llä on sovelluksessaan räätälöity ominaisuus olosuhdetietojen tarkasteluun. ”Ympäristönvalvonta, lämpö- ja kosteusmittarit oli helppoa ottaa käyttöön. Mikäli jostain syystä tulisi reklamaatio, voidaan jälkikäteen tarkastella tuotannon olosuhteita”, Herranen kertoo.

Juha Martikainen ja Juuso Herranen

Käyttöasteseurannan lisäksi eniten käytetty toiminto on huoltojen seuraaminen. ”Digitaalinen keskusnäkymä huoltoihin on varmistanut sen, että huollot on todella tehty. Ennenaikaiset vikaantumiset saadaan estettyä, ja säästö voi olla tuhansia euroja” Herranen kiteyttää. Myös dokumentinhallinta on sujuvaa sovelluksen avulla. Laatudokumentit, turvallisuusohjeet sekä tuotantoon liittyvät asiat ovat helposti hallittavissa.

Yhteistyö Process Geniuksen kanssa on sujunut Herrasen mukaan sujuvasti. ”Palveluprosessi oli selkeä. Asiakaslähtöisyys näkyi tekemisessä – mielipiteellämme oli merkitystä ja kehitystyö sujui hyvin. Saatiin mitä tilattiin.” Herrasen mukaan esimerkiksi pintakäsittelijät, pienet konepajat ja konekorjaamot voisivat hyötyä Process Geniuksen Digital Twin -ratkaisusta toiminnan tilan seurannassa.

Jatkuvaan kehittämiseen panostava CNC haluaa olla laadukas yritys, jonka toiminnassa jatkuva läpinäkyvyys on tärkeää. Kysyttäessä seuraavista kehityskohteista Herranen mainitsee, että tulevaisuudessa voisi olla kiinnostavaa tietää tarkemmin, kuinka paljon nykyisellä käyttöasteella voi tuottaa ja paljonko kullakin tuotantokoneella on vapaata kapasiteettia.