ERP ja Digital Twin eivät ole kilpailevia, vaan toisiaan tukevia järjestelmiä.

ERP -järjestelmät on suunniteltu vahvasti toiminnan suunnittelemiseen sekä tekemisen ohjaamiseen erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta. Ne eivät niinkään mittaa aktuaalista tekemistä, vaan rahallista arvoa, joka tekemisestä voidaan saada ulos pelkästä laskennallisesta näkökulmasta.

Digital Twin puolestaan rakentuu tuotantoprosessien päälle ja perustuu niistä kerättyyn aktuaaliseen tuotantodataan:

1. Miten ympäristö vaikuttaa tekemiseen ja mitä ongelmia nousee esille?
2. Miten se vaikuttaa tuotannon tehokkuuteen ja laatuun?
3. Miten koneet, operaattorit ja materiaalivirrat toimivat?

–> Digital Twin tehostaa ERP –järjestelmän käyttöä

Yrityksessä on ERP- projekti suunnitteilla tai kesken. Miten 3D Digital Twinin käyttöönotto sujuisi?

Miten asennettu Digital Twin tehostaa ERP -järjestelmän käyttöä?

ERP -järjestelmän kautta tuotantoa voidaan ohjata, kun taas Digital Twin kertoo, miten tuotanto toimii ja esimerkiksi missä pullonkaulat sijaitsevat.

Kun ERP:n ja Digital Twinin tiedot yhdistetään, tuotantoprosessien tehostamiseen voidaan käyttää aktuaalista tietoa oletuksiin ja mutuiluun perustuvien arvioiden sijaan. Tällöin tuotannon tehostaminen ja laadun parantaminen voidaan kohdentaa tehokkaimmin juuri sinne, missä ongelmat ovat, eikä sinne, missä ne oletettavasti ovat.

Esimerkiksi yksittäinen ylikuormitettu työstökone voi hidastaa koko tuotantoketjun toimintaa. Saman aikaisesti toinen vastaavaan työhön soveltuva työstökone voi olla puolikäytöllä, jolloin prosessia voidaan tehostaa uudelleenohjaamalla prosessin materiaalivirtoja kulkemaan yhden koneen sijasta kahden kautta.

Kuinka tehostat toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla?

Digital Twin tehostaa ERPin käyttöä, koska olennainen tieto saadaan visuaalisesti näkyviin.
Pelkkää ERP -järjestelmää käyttämällä tärkeä tieto pitää erikseen etsiä muun tiedon joukosta, kun taas Digital Twiniin saadaan haettua ja visualisoitua ERP -järjestelmästä vain ja ainoastaan  tärkeä tieto esille.

Digital Twin tuo ERP –järjestelmän tiedot helposti kaikkien saataville organisaatiossa. Visuaalisessa muodossa olevat tiedot herättävät kiinnostusta ja ne on helpompi ymmärtää.  Reagointi paranee.

ERP voidaan kokea monimutkaiseksi käyttää ja se vaatii perehtyneisyyttä ja koulutusta.  Jos reagointia vaativat asiat ovat Digital Twinissä yhdessä näytössä, kaikki tärkeä tieto on esillä yhdessä paikassa. Digital Twin sujuvoittaa myös laatu- ja auditointiprosesseja, olennaisin tieto on visuaalisesti dokumentoituna yhdessä paikassa.


Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota meihin yhteyttä